VIZITKA PODJETJA

Unilever Magyarorszag Kft., podružnica Ljubljana
Naslov: Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefonska številka / Kontakt: 080 20 15
Davčni zavezanec: DA
ID za DDV / Davčna številka: SI64365271
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Številka registrskega vpisa: 3615812.